Welcome to Bihta Public School

Latest News - Shiksha ke sath sanskar bhi de Abhibhavk : SDO - Bihta public school (principal - Uday kumar singhShiksha ke sath sanskar bhi de Abhibhavk   : SDO - Bihta public school  (principal - Uday kumar singh

Shiksha ke sath sanskar bhi de Abhibhavk : SDO - Bihta public school (principal - Uday kumar singh

Shiksha ke sath sanskar bhi de Abhibhavk   : SDO - Bihta public school  (principal - Uday kumar singh